Prva strana

Drage kolege,

Ovaj sajt je namenjen studentima Visoke ICT škole koje slušaju predmete: WEB dizajn, WEB programiranje, WEB programiranje PHP 1, WEB programiranje PHP 2, WEB programiranje ASP, Napredno web programiranje i Web tehnologije pa je iz tog razloga pristup sajtu dozvoljen samo autorizovanim korisnicima.

U nadi  da će ovaj sajt  pomoći studentima da lakše polože ove ispite,  želimo  Vam srećan rad.

Poštovani studenti, ovom prilikom još jednom naglašavamo da je vrlo bitno da se u komunikaciji mail-om ophodite u skladu sa pravilima poslovnog komuniciranja i da poštujete osnovna pravila pisanja i obraćanja, data na http://www.ict.edu.rs/obavestenja-opsta/obavestenje-o-formi-obracanja-studenata-nastavnicima-putem-e-mail .
Pored toga, jako je bitno da u subject-u maila precizno i uvek navodite razlog obraćanja, kao i da uvek koristite školski mail u kome treba da navedete svoje ime i prezime, studijski program i broj indeksa.
U Uvodnoj prezentaciji je vrlo precizno definisano koje kolege su za koja pitanja zadužene, i morate pisati samo njima.
Svi mailovi koji ne budu u skladu sa ovim pravilima će biti ignorisani.

Obaveštenja

Uvid u radove (laboratorijski kolokvijum i izrada sajta) iz predmeta Web dizajn

Uvid u radove će se održati u utorak 19.12.2017. u 14.30h.

Predispitna obaveza "Izarada sajta" iz predmeta Web dizajn

Bodovi za ovu predispitnu obavezu su unešeni. Ukoliko je neko predao sajt, a nema bodova neka se javi Mileni Vesić na mail adresu milena.vesic@ict.edu.rs. 

Nadoknada predispitnih obaveza iz predmeta Web dizajn

Drage kolege,

Nadoknada predispitnih obaveza iz predmeta Web dizajn će biti održana u toku drugog trimestra. Tačan datum će naknadno biti postavljen, najmanje nedelju dana pre termina nadoknade. Student može nadoknati samo 1 predispitnu obavezu i nema pravo na seminarski ukoliko vrši nadoknadu. Ukoliko ispuni sve uslove, student će moći da izaći na ispit od narednog ispitnog roka.

Web tehnologije - primer ispita

U okviru bloka Web tehnologije, u odeljku za ispitne rokove dodat je fajl kao primer predstojećeg ispita. Fajl je pod nazivom Primer ispita za skolsku 2017-18.

Nadoknada predispitnih obaveza iz predmeta Web dizajn

Na seminarski rad se posmatra kao na nadoknadu predispitne obaveze. Studenti koji nisu radili nijednu nadoknadu predispitnu obavezu, a u sumi imaju između 20 i 25 poena, imaju pravo na seminarski rad. Studenti koji su odradili nadoknadu neke od predisptinih obaveza, nemaju pravo na seminarski rad.

Ukoliko student radi nadoknadu predispitne obaveze onda polaže ispit od sledećeg ispitnog roka.

Nastava iz predmeta Web programiranje PHP 2

U toku školske 2017/18. godine na predmetu Web programiranje PHP 2 obrađivaće se razvojno okruženje Laravel, pa će sve aktivnosti, kao i ispit iz tog predmeta, biti realizovani u tom okruzenju počev od aprilskog roka 2018.

Prenos bodova odrađenih predispitnh obaveza

Drage kolege,

Prenos bodova položenih predispitnih obaveze se ne radi automatski, zato je potrebno da se na početku trimestra, u kome se sluša predmet čije bodove želite da prenesete, javite Mileni Vesić na mail adresu milena.vesic@ict.edu.rs