Prva strana

Drage kolege,

Ovaj sajt je namenjen studentima Visoke ICT škole koje slušaju predmete: WEB dizajn, WEB programiranje, WEB programiranje PHP 1, WEB programiranje PHP 2, WEB programiranje ASP, Napredno web programiranje i Web tehnologije pa je iz tog razloga pristup sajtu dozvoljen samo autorizovanim korisnicima.

U nadi  da će ovaj sajt  pomoći studentima da lakše polože ove ispite,  želimo  Vam srećan rad.

Poštovani studenti, ovom prilikom još jednom naglašavamo da je vrlo bitno da se u komunikaciji mail-om ophodite u skladu sa pravilima poslovnog komuniciranja i da poštujete osnovna pravila pisanja i obraćanja, data na http://www.ict.edu.rs/obavestenja-opsta/obavestenje-o-formi-obracanja-studenata-nastavnicima-putem-e-mail .
Pored toga, jako je bitno da u subject-u maila precizno i uvek navodite razlog obraćanja, kao i da uvek koristite školski mail u kome treba da navedete svoje ime i prezime, studijski program i broj indeksa.
U Uvodnoj prezentaciji je vrlo precizno definisano koje kolege su za koja pitanja zadužene, i morate pisati samo njima.
Svi mailovi koji ne budu u skladu sa ovim pravilima će biti ignorisani.

Obaveštenja

Prvi kolokvijum iz predmeta Web dizajn

Prvi kolokvijum iz predmeta Web dizajn će biti održan u ponedeljak, 23.10.2017. , prema sledećem rasporedu. Kolokvijum se radi na Moodle platformi, tj sajtu kursevi.ict.edu.rs. Student je u obavezi da proveri da li se može ulogovati na navedeni sajt. Ukoliko postoji problem, obratiti se administratorima (dule@ict.edu.rs, goran.bulajic@ict.edu.rs).

Promena grupa lab. vežbi iz predmeta Web dizajn

Na sledećem linku se nalazi raspored studenata po grupama, kome možete pristupiti putem školskog e-mail naloga. Kako studenti menjaju grupe, ovaj fajl će se ažurirati. 

Pre molbe za promenu grupe, pogledati da li u željenoj grupi ima mesta. Ukoliko nema, morate se sami dogovoriti sa nekim od kolega za zamenu. 

Prenos bodova odrađenih predispitnh obaveza

Drage kolege,

Prenos bodova položenih predispitnih obaveze se ne radi automatski, zato je potrebno da se na početku trimestra, u kome se sluša predmet čije bodove želite da prenesete, javite Mileni Vesić na mail adresu milena.vesic@ict.edu.rs