Prva strana

Drage kolege,

Ovaj sajt je namenjen studentima Visoke ICT škole koje slušaju predmete: WEB dizajn, WEB programiranje, WEB programiranje PHP 1, WEB programiranje PHP 2, WEB programiranje ASP, Napredno web programiranje i Web tehnologije pa je iz tog razloga pristup sajtu dozvoljen samo autorizovanim korisnicima.

U nadi  da će ovaj sajt  pomoći studentima da lakše polože ove ispite,  želimo  Vam srećan rad.

Poštovani studenti, ovom prilikom još jednom naglašavamo da je vrlo bitno da se u komunikaciji mail-om ophodite u skladu sa pravilima poslovnog komuniciranja i da poštujete osnovna pravila pisanja i obraćanja, data na http://www.ict.edu.rs/obavestenja-opsta/obavestenje-o-formi-obracanja-studenata-nastavnicima-putem-e-mail .
Pored toga, jako je bitno da u subject-u maila precizno i uvek navodite razlog obraćanja, kao i da uvek koristite školski mail u kome treba da navedete svoje ime i prezime, studijski program i broj indeksa.
U Uvodnoj prezentaciji je vrlo precizno definisano koje kolege su za koja pitanja zadužene, i morate pisati samo njima.
Svi mailovi koji ne budu u skladu sa ovim pravilima će biti ignorisani.

Obaveštenja

Rezultati popravnih laboratorijskih kolokvijuma iz predmeta Web programiranje PHP1 i PHP2

Rezultati popravnih kolokvijuma su upisani u aplikaciju. Ukoliko postoje pitanja u vezi broja bodova, obratiti se putem e-mail-a Danijeli Nikitin (danijela.nikitin@ict.edu.rs).

Nadoknada predispitnih obaveza iz predmeta Web programiranje PHP 2 - lab.kolokvijum

Nadoknada laboratorijskog kolokvijuma održaće se 22.03.2017. u 10h u kabinetu Računari I.

Nadoknada predispitnih obaveza iz predmeta Web programiranje PHP 1 - lab.kolokvijum

Nadoknada laboratorijskog kolokvijuma održaće se u 2 termina 22.03.2017. u kabinetu Računari I. I termin u 12.30h, a II termin u 14.45h.

Studenti koji dolaze u I termin su sa sledećim brojem indeksa:

28/15        328/15

159/15     57/15

43/15       148/15

312/13     20/15

168/15     179/15

Nadoknada predispitnih obaveza iz predmeta Web programiranje PHP2

Studenti imaju pravo samo na jednu nadoknadu jedne predispitne obaveze. Biće održana dva termina, jedan u sredu 22.03., a drugi u trećoj/četvrtoj nedelji trećeg trimestra. Svi studenti imaju pravo da izaberu samo jedan termin za nadoknadu.Studenti koji žele da u sredu rade nadoknada, neka se jave na mail Danijeli Nikitin sa jasnom naznakom da su se odlučili za prvi termin. Rok za prijavu je 21.03.2017. do 18h.

Nadoknada predispitnih obaveza iz predmeta Web programiranje PHP 1

Studenti imaju pravo samo na jednu nadoknadu jedne predispitne obaveze. Biće održana dva termina, jedan u sredu 22.03., a drugi u trećoj/četvrtoj nedelji trećeg trimestra. Svi studenti imaju pravo da izaberu samo jedan termin za nadoknadu.Studenti koji žele da u sredu rade nadoknada, neka se jave na mail Mileni Vesić sa jasnom naznakom da su se odlučili za prvi termin.  Rok za prijavu je 21.03.2017. do 18h.

Hostovanje sajtova iz predmeta Web programiranje PHP 1

Drage kolege,

Usled prelaska većine hostinga na korišćenje nove verzije XAMPP-a i PHP verzije 7, u kojoj su funkcije mysql_ izbačene iz upotrebe, može se desiti da hosting prikaže sledeću grešku: "The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead". Sve što je potrebno da uradite, jeste da ispred funkcije mysql_connect dodate karakter.

Obraćanje mail-om

Prilikom obraćanja mail-om studenti su u obavezi da navedu naziv predmeta na koje se odnosi pitanje koje postavljaju, u suprotnom, na mail neće biti odgovoreno.

Dodatna literatura

Nakon razgovora sa studentima druge godine, dostavljam jedan od mnogo sajtova koji promovišu stručnu literaturu iz oblasti web-a.

http://www.alvit.de/web-dev/webdesign-magazines.html

Prenos bodova odrađenih predispitnh obaveza

Drage kolege,

Prenos bodova položenih predispitnih obaveze se ne radi automatski, zato je potrebno da se na početku trimestra, u kome se sluša predmet čije bodove želite da prenesete, javite Mileni Vesić na mail adresu milena.vesic@ict.edu.rs