Prva strana

Drage kolege,

Ovaj sajt je namenjen studentima Visoke ICT škole koje slušaju predmete: WEB dizajn, WEB programiranje, WEB programiranje PHP 1, WEB programiranje PHP 2, WEB programiranje ASP, Napredno web programiranje i Web tehnologije pa je iz tog razloga pristup sajtu dozvoljen samo autorizovanim korisnicima.

U nadi  da će ovaj sajt  pomoći studentima da lakše polože ove ispite,  želimo  Vam srećan rad.

Poštovani studenti, ovom prilikom još jednom naglašavamo da je vrlo bitno da se u komunikaciji mail-om ophodite u skladu sa pravilima poslovnog komuniciranja i da poštujete osnovna pravila pisanja i obraćanja, data na http://www.ict.edu.rs/obavestenja-opsta/obavestenje-o-formi-obracanja-studenata-nastavnicima-putem-e-mail .
Pored toga, jako je bitno da u subject-u maila precizno i uvek navodite razlog obraćanja, kao i da uvek koristite školski mail u kome treba da navedete svoje ime i prezime, studijski program i broj indeksa.
U Uvodnoj prezentaciji je vrlo precizno definisano koje kolege su za koja pitanja zadužene, i morate pisati samo njima.
Svi mailovi koji ne budu u skladu sa ovim pravilima će biti ignorisani.

Obaveštenja

Seminarski radovi

Pravo na seminarski rad imaju isključivo oni studenti koji nakon polaganja obaveznih predispitnih obaveza u sumi imaju između 20 i 25 poena. Za temu se javljaju Mileni Vesić.

Nadoknada ulaznih testova iz predmeta Web dizajn

Da bi student mogao da izađe na laboratorijski kolokvijum potrebno je da ima položen 1 od 2 ulazna testa.

Ukoliko student ne položi nijedan ulazni test, onda će mu se omogućiti nadoknada istog, u vreme kada se bude realizovala i nadoknada laboratorijskog kolokvijuma i ponovne izrade sajta (termin nadoknade će biti naknadno objavljen).

Korišćenjem nadoknade ulaznog testa, student nema pravo da nadoknadi nijednu drugu obavezu.

Ulazni testovi iz predmeta Web dizajn

Drugi pokušaj ulaznog testa iz predmeta Web dizajn će se odrzati u subotu 3.12.2016. godine u 14h.

Hostovanje sajtova

Drage kolege,

Dana 03.12.2016. će se organizovati hostovanje sajtova u okviru škole, prema sledećem rasporedu, a prijavljivanje url adrese sajta za studente koji su sami hostovali sajt je istog dana do 14h.

Dodatna literatura

Nakon razgovora sa studentima druge godine, dostavljam jedan od mnogo sajtova koji promovišu stručnu literaturu iz oblasti web-a.

http://www.alvit.de/web-dev/webdesign-magazines.html

Prenos bodova odrađenih predispitnh obaveza

Drage kolege,

Prenos bodova položenih predispitnih obaveze se ne radi automatski, zato je potrebno da se na početku trimestra, u kome se sluša predmet čije bodove želite da prenesete, javite Mileni Vesić na mail adresu milena.vesic@ict.edu.rs