Prva strana

Drage kolege,

Ovaj sajt je namenjen studentima Visoke ICT škole koje slušaju predmete: WEB dizajn, WEB programiranje, WEB programiranje PHP 1, WEB programiranje PHP 2, WEB programiranje ASP, Napredno web programiranje i Web tehnologije pa je iz tog razloga pristup sajtu dozvoljen samo autorizovanim korisnicima.

U nadi  da će ovaj sajt  pomoći studentima da lakše polože ove ispite,  želimo  Vam srećan rad.

Poštovani studenti, ovom prilikom još jednom naglašavamo da je vrlo bitno da se u komunikaciji mail-om ophodite u skladu sa pravilima poslovnog komuniciranja i da poštujete osnovna pravila pisanja i obraćanja, data na http://ict.edu.rs/node/1368 .
Pored toga, jako je bitno da u subject-u maila precizno i uvek navodite razlog obraćanja, kao i da uvek koristite školski mail u kome treba da navedete svoje ime i prezime, studijski program i broj indeksa.
U Uvodnoj prezentaciji je vrlo precizno definisano koje kolege su za koja pitanja zadužene, i morate pisati samo njima.
Svi mailovi koji ne budu u skladu sa ovim pravilima će biti ignorisani.

Obaveštenja

Rezultati ispita iz predmeta Web programiranje PHP 1

Studenti koji nisu prisustvovali pregledanju rada, a položili su ispit su:

Nemanja Cvetković 196/13 - 7

Nevena Vuksanović 98/14 - 8

Strahinja Balalić  91/14 - 7

Web programiranje ASP-Popravni termin za sajt

Nadokanda predispirne obaveze izrade sajta biće održana u subotu 25.06 u 11 časova.

Web programiranje ASP-Popravni lab. kolokvijum

Popravni laboratorijski kolokvijum i naknadni termin za predaju sajta iz predmeta Web programiranje ASP biće održan u petak 24.06 u 14h u kabinetu Internet. Pravo izlaska na popravni kolokvijum imaju studenti koji imaju uslov za laboratorijski kolokvijum a nisu izlazili u redovnom terminu u kao ni oni koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova da bi položili u redovnom terminu. 

ASP-Rezultati laboratorijskog kolokvijuma

Rezultati laboratorijskog kolokvijuma iz predmeta Web programiranje ASP uneti su u aplikaciju. Uvid u radove i broj bodova po zadacima biće moguć u sredu 22.06 od 15h do 18h. Termin popravnog kolokvijuma biće objavljen do nedelje 19.06 do 21h.

Web programiranje ASP-Termin pregledanje sajtova

Poštovane kolege, u sredu 22.06 od 14h do 19h biće organizovano pregledanje sajtova. Raspored studenata po grupama se nalazi u prilogu ovog obaveštenja.