Prva strana

Drage kolege,

Ovaj sajt je namenjen studentima Visoke ICT škole koje slušaju predmete: WEB dizajn, WEB programiranje, WEB programiranje PHP 1, WEB programiranje PHP 2, WEB programiranje ASP, Napredno web programiranje i Web tehnologije pa je iz tog razloga pristup sajtu dozvoljen samo autorizovanim korisnicima.

U nadi  da će ovaj sajt  pomoći studentima da lakše polože ove ispite,  želimo  Vam srećan rad.

Poštovani studenti, ovom prilikom još jednom naglašavamo da je vrlo bitno da se u komunikaciji mail-om ophodite u skladu sa pravilima poslovnog komuniciranja i da poštujete osnovna pravila pisanja i obraćanja, data na http://ict.edu.rs/node/1368 .
Pored toga, jako je bitno da u subject-u maila precizno i uvek navodite razlog obraćanja, kao i da uvek koristite školski mail u kome treba da navedete svoje ime i prezime, studijski program i broj indeksa.
U Uvodnoj prezentaciji je vrlo precizno definisano koje kolege su za koja pitanja zadužene, i morate pisati samo njima.
Svi mailovi koji ne budu u skladu sa ovim pravilima će biti ignorisani.

Obaveštenja

Prijave testova

Svi testovi, sem prvog tj. kolokvijumi, na web dizajnu i web programiranju, moraju se prijaviti. Prijava je preko web aplikacije na ovom sajtu Predispitne obaveze do 2015

Samo prijavljeni studenti mogu da izađu na kolokvijume.

U istoj aplikaciji možete proveriti da li ste prijavljeni, i u delu za predmete ovog sajta proveriti rokove za prijavu tj. održavanje, kao i materiju testova.

I test iz Web dizajna - Rezultati

Na prvom testu iz Web dizajna, koji je održan 22.10.2016., neke kolege su imale pitanje koje se odnosi na potreban broj ulaznih testova. Kako je ovo pitanje različito za različite planove, sistem je nakon predaje testa, svim studentima u zavisnosti od godine, plana i smera na kome studiraju, ovo pitanje ponovo posebno preračunao, i sada su dobijeni konačni bodovi.

Ovi bodovi će biti upisani u studentsku aplikaciju na sajtu webdizajn.ict.edu.rs u tom korigovanom obliku. 

Ulazni lab testovi

U školskoj 2016/17. postoji tri ulazna lab testa, li se oni rade od drugog termina lab vežbi. Na prvom terminu će se studenti upoznati sa pravilima i načinom rada ovih testova.

Prenos bodova odrađenih predispitnh obaveza

Drage kolege,

Prenos bodova položenih predispitnih obaveze se ne radi automatski, zato je potrebno da se na početku trimestra, u kome se sluša predmet čije bodove želite da prenesete, javite Mileni Vesić na mail adresu milena.vesic@ict.edu.rs